Openbare bibliotheek Schoten

AANVRAAG LEERKRACHTENPASJE VOOR LEERKRACHTEN MIDDELBAAR ONDERWIJS

Geachte directie en leerkrachten,

 

De bibliotheek biedt leerkrachten de mogelijkheid om een leerkrachtenpasje te gebruiken waarmee gratis 10 boeken en 10 tijdschriften uit de volwassenafdeling kunnen ontleend worden, onder volgende voorwaarden:

  1. Het leerkrachtenpasje is bedoeld voor leerkrachten vast verbonden aan een school.
  2. Ook studenten in lerarenopleiding kunnen dit pasje aanvragen
  3. Dit leerkrachtenpasje dient schriftelijk door de schooldirectie aangevraagd te worden door middel van onderstaand en volledig ingevuld formulier, met  vermelding van gegevens vande school en de leerkracht, en dat dit leerkrachtenpasje nodig is voor de klaswerking.
  4. Als de leerkracht zijn/haar leerkrachtenpasje voor het volgende schooljaar wil hernieuwen, dient hij/zij bij het begin van het nieuwe schooljaar een volledig ingevuld en ondertekend hernieuwingsformulier in.
  5. Het leerkrachtenpasje is persoonlijk en kan enkel door die  leerkracht gebruikt worden.
  6. Bij verlies van het leerkrachtenpasje wordt 5 euro aangerekend.
  7. Indien de leerkracht de school verlaat, moet het leerkrachtenpasje in de bibliotheek worden ingeleverd.
  8. Het leerkrachtenpasje kan enkel gebruikt worden tijdens het schooljaar en tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakanties, MAAR in de zomervakantie pas vanaf 16 augustus (dus NIET in de periode 1 juli tot 15 augustus).   
  9. Het gewone uitleenreglement is van toepassing d.w.z. een uitleentermijn van 4 weken, één verlenging mogelijk en boete bij het te laat terugbrengen van de materialen.

 

"_______________________________________________________________________________

 

LEERKRACHTENPASJE MIDDELBAAR ONDERWIJS

 

AANVRAAG /HERNIEUWING (duid het gewenste aan, AUB)

Ik, ondergetekende directie,                                                    vraag hierbij een leerkrachtenpasje aan voor volgende leerkracht/leerkracht in opleiding en bevestig dat dit leerkrachtenpasje nodig is voor de klaswerking.

Schooljaar:

Naam school:

Adres school:

Telefoonnummer school:

Naam + voornaam leerkracht:

Geslacht: man/vrouw

Geboortedatum leerkracht:

Klas:

E-mailadres leerkracht:

 

Handtekening directie                  Datum van aanvraag                                Stempel van de school

 

Gelmelenbib                                                                                            Filiaal Deuzeld

Gelmelenstraat 83                                                                                   Deuzeldlaan 140-142

2900 Schoten                                                                                          2900 Schoten

tel. 03 680.17.10                                                                                      tel. 03.644.34.08

bibliotheek@schoten.be                                                                           bibliotheek@schoten.be

http://schoten.bibliotheek.be                                                                     http://schoten.bibliotheek.be