Openbare bibliotheek Schoten

Beheerraad

De Beheerraad van de bibliotheek heeft inspraak- en adviesrecht over alle aspecten van het beheer van de openbare bibliotheek (werking, verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement, …) en in het bijzonder over de beleidsplanning met betrekking tot de bibliotheek.

 

De Beheerraad wordt elke 6 jaar opnieuw samengesteld, na de gemeentelijke verkiezingen.

De helft van de leden zijn politieke vertegenwoordigers van de diverse fracties uit de gemeenteraad, de andere helft bestaat uit diverse gebruikers van de bibliotheek.

 

Leden Beheerraad (2013-2018)

Politieke vertegenwoordigers :

CD&V             Harrie Hendrickx, Jan Smeele (voorzitter)

Groen              Etienne Meelberghs

NV-A              Lieven De Smet (schepen), Willy Van Camp, Pieter Gielis

SP.a                Sam D’Joos

VB                  Hugo Daans

VLD                Greet Willemsen

Vertegenwoordigers van de gebruikers :

Marleen Adams (cultuurraad), Marleen Van Meervelde (cultuurraad), Bart Baplu (scholen), Tom Slosse (scholen), Constant Carpentier, Magda Janssens, Rudy Berghs (ondervoorzitter), Tommy Van den Eynde, Liliane Verschueren