Openbare bibliotheek Schoten

Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Algemeen

Deze website is eigendom van CULTUURCONNECT. CULTUURCONNECT is een projectorganisatie van de Vlaamse Overheid die werkt aan de uitbouw van de digitale bibliotheek in de Vlaamse openbare bibliotheken.
Contactgegevens: CULTUURCONNECT vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel.
E-mail: info@cultuurconnect.be
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van CULTUURCONNECT.

Doel van de website

De website heeft tot doel informatie te verstrekken over de openbare bibliotheken in Vlaanderen en cultuur en ontspanning in het algemeen. Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan altijd zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

De beheerders van deze website streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen zij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wanneer u onvolledigheden of tekortkomingen vaststelt, kunt u die melden via e-mail naar info@cultuurconnect.be.
De beheerders van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de beschikbare informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Links en verwijzingen

Op deze website vindt u heel wat links naar externe websites en informatiebronnen. De beheerders van deze website staan niet garant voor de volledigheid en betrouwbaarheid van die websites en informatiebronnen. U wordt louter ter informatie doorverwezen naar deze websites en informatiebronnen.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders wordt aangegeven is het toegestaan informatie die onder redactie van Cultuurconnect is opgesteld, kosteloos te downloaden en te reproduceren op voorwaarde dat de bron uitdrukkelijk vermeld wordt en de reproductie geen commercieel voordeel beoogt.
Informatie en gegevens die uit andere online websites worden geaggregeerd of waar naar verwezen wordt, mogen enkel gereproduceerd worden onder de voorwaarden van de betreffende website.
Rechthebbenden die menen dat hun rechten worden geschonden, nemen contact op met info@cultuurconnect.be. Waar blijkt dat Cultuurconnect onterecht bronmateriaal reproduceert zal Cultuurconnect onmiddellijk alle maatregelen nemen om de inbreuk te beëindigen.
Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Heeft u vragen over reproductie van de informatie, dan kunt u contact opnemen met de beheerders van de website. De beheerders van de website behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website.

Bescherming van de persoonsgegevens

De beheerders van deze website willen de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers beschermen. Persoonlijke gegevens worden slechts gevraagd in het kader van een project of dienst, of om de geldigheid en de betrouwbaarheid van de toegestuurde informatie te controleren.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot deze beoogde doelstellingen. Uw persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aangewend. U heeft steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website bezorgt. Indien u dat wenst, worden deze gegevens gecorrigeerd. Daartoe mailt u naar info@cultuurconnect.be.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op de harde schrijf van uw computer worden geplaatst. Onze website maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schrijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
Daarnaast kan CULTUURCONNECT anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals klik- en kijkgedrag, browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. CULTUURCONNECT maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Cultuurconnect kan ook gebruik maken van Hotjar, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Hotjar Ltd.

Geschillen

Deze on-line overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of gegevens van de website, vallen onder de toepassing van het Belgische recht en van de relevante internationale regelgeving. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor een Belgische rechtbank te brengen.