Openbare bibliotheek Schoten

Hoeveel materialen kan ik uitlenen en hoeveel kost dat?

Je mag 20 materialen ontlenen per lidmaatschap. De uitleen van alle materialen is gratis.

De uitleenperiode bedraagt maximum 4 weken. Deze kan één maal met 4 weken verlengd worden (zie ook onder "uitleentermijn verlengen")

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen enkel uit de jeugdafdeling materialen uitlenen : maximum 20 materialen

 • jeugdboeken
 • jeugdtijdschriften (het nieuwste nummer van een tijdschrift wordt niet uitgeleend)
 • jeugdstrips

Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen mogen uit alle afdelingen ontlenen : maximum 20 materialen

Uit de jeugdafdeling :

 • jeugdboeken
 • jeugdtijdschriften (het nieuwste nummer van een tijdschrift wordt niet uitgeleend)
 • jeugdstrips
 • maximum 2 vertelplaten

Uit de volwassenenafdeling :

 • boeken
 • tijdschriften (het nieuwste nummer van een tijdschrift wordt niet uitgeleend)
 • strips
 • luisterboeken
 • cd’s
 • dvd's

Kranten worden niet uitgeleend.

De uitleenperiode bedraagt maximum 4 weken.  Deze kan één maal met 4 weken verlengd worden (zie ook onder “uitleentermijn verlengen”)

Bij het uitlenen, krijg je van ons een ticketje.  Hierop staat wat je allemaal uitgeleend hebt en wanneer je alles moet terugbrengen.  Kijk dit altijd goed na (een mogelijke fout wordt zo sneller rechtgezet) en houd dit goed bij.