Openbare bibliotheek Schoten

Hoeveel materialen kan ik uitlenen en hoeveel kost dat?

Kinderen jonger dan 12 jaar mogen enkel uit de jeugdafdeling materialen uitlenen :

 • maximum 5 jeugdboeken
 • maximum 5 jeugdtijdschriften
 • maximum 5 jeugdstrips

Het nieuwste nummer van een tijdschrift wordt niet uitgeleend.

Leeszaalwerken (met L op de rug) worden niet uitgeleend.

De uitleen van alle materialen is gratis.

De uitleenperiode bedraagt maximum 4 weken.  Deze kan één maal met 4 weken verlengd worden (zie ook onder “uitleentermijn verlengen”)

 

 

Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen mogen uit alle afdelingen ontlenen :

Uit de jeugdafdeling :

 • maximum 5 jeugdboeken
 • maximum 5 jeugdtijdschriften
 • maximum 5 jeugdstrips
 • maximum 2 vertelplaten

 

Uit de volwassenenafdeling :

 • maximum 5 boeken
 • maximum 5 tijdschriften
 • maximum 5 strips

Kranten worden niet uitgeleend.

Het nieuwste nummer van een tijdschrift wordt niet uitgeleend.

Leeszaalwerken (met L op de rug) worden niet uitgeleend.

De uitleen van alle gedrukte materialen is gratis. 

De uitleenperiode bedraagt maximum 4 weken.  Deze kan één maal met 4 weken verlengd worden (zie ook onder “uitleentermijn verlengen”)

 

Uit de afdeling muziek en film : maximum 10 materialen, waarvan

 • maximum 5 cd’s
 • maximum 5 dvd’s
 • maximum 2 taalcursussen

Enkel voor het uitlenen van dvd's betaal je leengeld : € 1 per dvd

De uitleenperiode bedraagt maximum 4 weken.  Deze kan één maal met 4 weken verlengd worden (zie ook onder “uitleentermijn verlengen”)

 

Bij het uitlenen, krijg je van ons een ticketje.  Hierop staat wat je allemaal uitgeleend hebt en wanneer je alles moet terugbrengen.  Kijk dit altijd goed na (een mogelijke fout wordt zo sneller rechtgezet) en houd dit goed bij.