Openbare bibliotheek Schoten

Kan ik de uitleentermijn verlengen?

De uitleentermijn van alle materialen kan met maximum 4 weken verlengd worden, op voorwaarde dat dit materiaal niet gereserveerd werd door een andere lener.

Indien iets gereserveerd wordt door een andere lener, word je hiervan per mail of per brief verwittigd.  Je mag dit dan gedurende de afgesproken uitleentermijn bijhouden, maar je kan het niet verlengen.

Je kan slechts één maal verlengen.

 

Hoe verleng je de uitleentermijn?

Bij je bibliotheekbezoek kan je je materialen verlengen aan de zelfscanbalie.  Let op : Verlengen gebeurt niet automatisch!
Telefonisch : je belt even tijdens de openingsuren van de bibliotheek met je lenerspasje of elektronische identiteitskaart bij de hand.  Je geeft het nummer van dat pasje of je rijksregisternummer door en wij verlengen voor jou.
Zelf online : je gaat naar http://schoten.bibliotheek.be en logt in op “mijn bibliotheek”.  Via “verlengen” kan je zelf je uitleentermijn verlengen.

 

Hoeveel kost een verlenging?

Verlengen van materialen is gratis.
zie “hoeveel materialen kan ik uitlenen en wat kost dat?”

 

Hoe lang kan je verlengen?

Een verlenging gebeurt voor een periode van 4 weken, te rekenen vanaf de dag waarop je verlengt.

Bij een verlenging in de bibliotheek staat de nieuwe datum op je uitleenticketje (tip : kijk dit altijd even na)
Bij een telefonische verlenging zegt de medewerker de nieuwe datum (tip : noteer die meteen)
Wanneer je zelf online verlengt, geeft de computer de nieuwe datum van teruggave.