Antwoord

Je bent een materiaal verloren.

Je verwittigt de medewerkers. Je betaalt de kostprijs van het materiaal en een administratieve kost van 5 €. Is het verloren materiaal niet meer verkrijgbaar? Dan beslist de bibliothecaris of je een extra bedrag moet betalen.

Je hebt een materiaal beschadigd.

Je verwittigt de medewerkers. Je betaalt de kostprijs van het materiaal en een administratieve kost van 5 €. Bij een kleine beschadiging wordt een forfaitair bedrag van 4 euro schadevergoeding gevraagd.

Een kapot cd-doosje kost 1 euro.

Een kapot dvd-doosje kost 2,50 euro.

Een verloren tekstboekje bij een cd of dvd kost 5 euro.

Een verloren bijlage (vb kaart) bij een boek kost 5 euro.