Alternatieve dienstverlening: de afleverbib

Vanaf 20/3/2020 voorzien we voor inwoners van Schoten een alternatieve dienstverlening, de afleverbib.

Vanaf 20/3/2020 voorzien we voor inwoners van Schoten een alternatieve dienstverlening, de afleverbib.

Wij brengen je na behandeling van je aanvraag via mail op de hoogte van het aflevertijdstip. 

Een pakket aanvragen kan via dit formulier.

Om jouw afspraak vlot te laten verlopen, vragen we je uitdrukkelijk om materiaal op te zoeken via de catalogus. Kijk ook na of het materiaal nog niet uitgeleend is. 

  • Als het materiaal van jouw voorkeur nog beschikbaar is, voegen we dit toe aan je pakket. Als (een deel van) het materiaal niet beschikbaar is omwille van een andere reservatie, vullen wij jouw pakket aan met andere vergelijkbare materialen. 
  • Er worden alleen materialen van de hoofdbibliotheek geleverd. Let hier op bij het zoeken in de catalogus.

Speciaal voor kinderen tussen 6 en 11 jaar bieden we de dienst Bieblo aan om hen te helpen kiezen. Lees er hier meer over.

Je mag maximaal 15 materialen ontlenen. Per soort materiaal is er een beperking van 5 stuks. Zo kan je bijvoorbeeld 5 boeken, 5 strips en 3 dvd’s en 2 cd’s ontlenen. Tijdschriftnummers worden niet ontleend via deze dienstverlening. Zo geven we zoveel mogelijk mensen de kans om materiaal uit te lenen. Om die reden kan je ook slechts 1 keer per 4 weken materiaal gebruiken maken van onze afleverbib. 

We leveren de pakketten ten vroegste de dag nadien. We geven prioriteit aan dringende gevallen. Wij leveren contactloos. Dit wil zeggen dat we aanbellen wanneer we het pakket afzetten. We wachten dan op een afstand van 2 meter tot het pakket binnengenomen wordt.

Wat moet je zelf doen na het binnen nemen van het pakket?

  • Neem het pakket in huis
  • Was je handen
  • Laat het pakket 24u dicht en raak het niet meer aan.
  • Pak de boeken de volgende dag uit! Het lezen, luisteren, kijken kan beginnen.

Hou ook steeds rekening met de richtlijnen: hou afstand, was je handen en verzorg je goed! Dit doen wij uiteraard ook! We volgen zelf steeds de adviezen van de FOD gezondheid en de hogere overheden op.

Alvast veel lees-, luister- en kijkplezier gewenst! 

Vanwege het bibteam. 

Een pakket aanvragen kan via dit formulier.