Visie

Welkom in de bib!

Kwalitatieve en duurzame beleving

“Nadat je de bib bezocht om een boek, cd of film te lenen of één van onze activiteiten bij te wonen, neem je altijd een stukje van de bib weer mee naar huis. Je bezoek zal nog dagen, maanden of zelfs jaren in je hoofd blijven spelen.”

De bib wil inzetten op een kwalitatieve en duurzame beleving die steeds betekenisvol is en een meerwaarde biedt, zowel wat betreft onze collectie als de activiteiten die we organiseren. Elke lener kan rekenen op de vakkundige inzet en expertise van het volledige bibteam. We zetten actief in op leesbevordering en leesplezier. Op gebied van mediawijsheid focussen we op basisvaardigheden en streven we digitale inclusie na.

Bibsterspel

Authenticiteit

“Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, wat je hebt meegemaakt of waar je naar op zoek bent. Iedereen kan bij ons terecht met vragen. Wij helpen je zo goed mogelijk in jouw zoektocht naar een betrouwbaar antwoord."

De bib wil inzetten op authenticiteit in alle aspecten van haar werking. We zijn een betrouwbare partner voor onze leners en een authentieke bron van informatie. Het bibteam behandelt alle leners eerlijk, onbevooroordeeld, consequent en rechtvaardig.

Plek voor verwondering en nieuwsgierigheid

"Leren doe je altijd en overal, zeker in de bib. Geen enkele bezoeker kan aan de bibliotheek ‘ontsnappen’ zonder iets nieuws gezien, gelezen, gehoord, gevoeld, geproefd of geroken te hebben. Elke bezoek is een ontdekkingstocht!"

De bibliotheek wil een plek voor verwondering en nieuwsgierigheid zijn. Een plek die iedere bezoeker uitdaagt om nieuwe dingen te ontdekken en de eigen creativiteit te ontwikkelen. De bib is een voedingsbodem voor innovatie waar je nooit stopt met nieuwe dingen te leren. Kortom: een constante bron voor inspiratie.

Digipunt

Klantgericht

"We leven allemaal meer dan ooit in een veranderende maatschappij! In de bib kan je je wapenen voor deze evoluties, want we zorgen voor een actueel aanbod dat aansluit bij jouw noden."

De bib stelt de noden en de beleving van de lener/bezoeker/klant centraal: klantgerichtheid is de leidraad door de volledige werking. De bib wil maatschappelijk relevant zijn en past haar werking aan aan de noden van een steeds veranderende maatschappij. Het bibteam gaat elke dag aan de slag vanuit een positieve, constructieve én flexibele basishouding om te kunnen blijven inspelen op de actualiteit. We blijven ook inzetten op persoonlijk contact. Zo komen we tot een tevreden klant én een tevreden bibteam.

De doelgroepen jongeren en senioren bereiken we minder dan gewenst. Daarom zetten we ons extra in voor deze groepen en hopen we om hen in de toekomst meer in de bib te vinden.

Engagement en samenwerking

“De bib is de ideale ontmoetingsplek waar je kan samenwerken, afspreken of gedeelde passies uitwisselen. Je kan er rekenen op een geëngageerd bibteam dat elke dag opnieuw inzet op verbinding."

Engagement en samenwerking zijn een pijler van onze werking. We gaan op zoek naar samenwerking en overleg met partners om een kwaliteitsvol aanbod te kunnen realiseren. Binnen het bibteam werken we sterk aan gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap om de betrokkenheid van het team te verhogen. We zetten ook systematisch in op de betrokkenheid van onze gebruikers en engageren ons om onze verbindende rol maximaal te realiseren.

Samenwerking Academie

De Braembib als monument

De hoofdbibliotheek is gehuisvest in een monument. We zijn trots op ons mooi gerestaureerde gebouw met een positieve, lichte sfeer en haar eigen verhaal. Het beschermd statuut en het architecturale ontwerp brengen ook beperkingen met zich mee, maar die nemen we er graag bij.

De bibliotheek ligt centraal op de culturele as in Schoten, een troef waar we maximaal op zullen inzetten.

Het bibteam bestaat stuk voor stuk uit medewerkers met een passie voor de job en een hart voor de lener.