Wie is wie?

Maak kennis met het bibteam, de beheerraad en de vrijwilligers.

Het bibteam

Bibteam

Wie zorgt er dat de nieuwe boeken, dvd’s en cd’s op het rek belanden mét een juist rugetiket?
Hoe komt het dat de kranten iedere dag gelezen kunnen worden?
Wie organiseert de vele activiteiten in de bib?
Wie helpt je bij het vinden, ontlenen en terugbrengen van de boeken?
Wie neemt de telefoon op als ik bel naar de bibliotheek om mijn materialen te verlengen?
Hoe komt het toch dat de bibliotheek altijd zo proper is?

Het antwoord op al deze vragen is: een gemotiveerd team van professionele bibliotheekmedewerkers met elk hun eigen interesses, talenten & expertise. Aan het hoofd van dit team staat Liesbeth Van Camp, cultuurbeleidscoördinator-bibliothecaris. Dit team wordt bijgestaan door 3 poetsdames die ervoor zorgen dat je steeds verwelkomd wordt in een schone bibliotheek.

Contacteer het bibteam

Beheerraad

Naast een gemotiveerd bibliotheekteam is er ook een enthousiaste beheerraad. Deze beheerraad is samengesteld uit een evenredige vertegenwoordiging van afgevaardigden van de gemeenteraad en van individuele gebruikers. De beheerraad geeft advies aan het schepencollege en/of de gemeenteraad over het dienstreglement, de structuur van de bib, het globale beleid, de projecten en de activiteiten die de bib organiseert.

De beheerraad vergadert zo’n drie tot vier keer per jaar. Daarnaast helpen de leden van de beheerraad regelmatig bij grotere activiteiten. In 2019 werd deze raad opnieuw samengesteld voor de huidige beleidsperiode.

De voorzitter van de beheerraad is Carl Jacobs (individuele gebruiker) en Liesbeth Van Camp (bibliothecaris) is secretaris.

De beheerraad is steeds bereikbaar voor je vragen en ideeën. 

Voor meer informatie en de verslagen van de vergaderingen surf je naar https://www.schoten.be/adviesraden. Je vindt hier een overzicht van de andere adviesraden in Schoten.

Contacteer de beheerraad

Vrijwilligers

Voorlezen op zaterdag & bij Appel & Ei, rondbrengen van bib-aan-huispakketjes, begeleiden van leesgroepen van de Leesjury en hulp achter de schermen.

Dankzij onze fantastische vrijwilligers kunnen al deze diensten en activiteiten optimaal functioneren.

Word vrijwilliger