Wie is wie?

Maak kennis met het bibteam, de beheerraad en de vrijwilligers.

Braembibliotheek

Bibteam

Wij zijn een gemotiveerd team van professionele bibliotheekmedewerkers met elk onze eigen interesses, talenten & expertise. Aan het hoofd van ons team staan Liesbeth, cultuurbeleidscoördinator-bibliothecaris en Laura, dienstleider.

Voor de werking van onze bib hebben we 3 teams:

  • Het communicatie- en digiteam is verantwoordelijk voor de website, sociale media en externe communicatie. Ze werken ook rond mediawijsheid en digitale geletterdheid.
  • Team collectie zorgt ervoor dat alle nieuwe materialen correct in de bibliotheek en de catalogus terechtkomen. Ze informeren en inspireren je met themastanden op verschillende plaatsen in de bib.
  • De scholenwerking wordt georganiseerd door team publiek. Daarnaast zorgen zij ook voor een gevarieerd aanbod van activiteiten voor alle leeftijden

We worden ook bijgestaan door 3 fantastische poetsdames die ervoor zorgen dat je steeds verwelkomd wordt in een schone bibliotheek. Elke zaterdag en tijdens de vakanties worden we bijgestaan door onze enthousiaste studenten. Zij zorgen er mee voor dat de bibliotheek helemaal klaar is voor jouw bezoek.

Contacteer het bibteam
Bibteam

Beheerraad

Naast een gemotiveerd bibliotheekteam is er ook een enthousiaste beheerraad. Deze beheerraad is samengesteld uit een evenredige vertegenwoordiging van afgevaardigden van de gemeenteraad en van individuele gebruikers. De beheerraad geeft advies aan het schepencollege en/of de gemeenteraad over het dienstreglement, de structuur van de bib, het globale beleid, de projecten en de activiteiten die de bib organiseert.

De beheerraad vergadert zo’n drie tot vier keer per jaar. Daarnaast helpen de leden van de beheerraad regelmatig bij grotere activiteiten. In 2019 werd deze raad opnieuw samengesteld voor de huidige beleidsperiode.

De voorzitter van de beheerraad is Carl Jacobs (individuele gebruiker) en Liesbeth Van Camp (bibliothecaris) is secretaris.

De beheerraad is steeds bereikbaar voor je vragen en ideeën. 

Voor meer informatie en de verslagen van de vergaderingen surf je naar https://www.schoten.be/adviesraden. Je vindt hier een overzicht van de andere adviesraden in Schoten.

Contacteer de beheerraad

Vrijwilligers

Voorlezen op zaterdag, rondbrengen van bib-aan-huispakketjes, leesgroepen begeleiden van de Leesjury en hulp achter de schermen.

Dankzij onze fantastische vrijwilligers kunnen al deze diensten en activiteiten optimaal functioneren.

Word vrijwilliger